فرار اروپا روسیه سیستم پوتین آمریکا

فرار: اروپا روسیه سیستم پوتین آمریکا آمریکایی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار پزشکی طول عمر زیاد با رژیم غذایی بهتر

نتایج یک مطالعه بزرگ نشان می دهد افراد میانسال و مسن که تغذیه بهتری دارند طول عمر بیشتری هم خواهند داشت. 

طول عمر زیاد با رژیم غذایی بهتر

طول عمر زیاد با رژیم غذایی بهتر

عبارات مهم : آمریکا

نتایج یک مطالعه بزرگ نشان می دهد افراد میانسال و مسن که تغذیه بهتری دارند طول عمر بیشتری هم خواهند داشت.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه هاروارد آمریکا عنوان می کنند تغییرات مداوم رژیم غذایی حتی در آخرهای زندگی هم ممکن است موجب زیاد کردن طول عمر افراد شود.

طول عمر زیاد با رژیم غذایی بهتر

مرسدس سوتوس پریتو، سرپرست تیم تحقیق، می گوید: «پیام مهم مطالعه ما این است که هیچ وقت جهت اصلاح کیفیت رژیم غذایی دیر نیست. اکثر شرکت کنندگان مطالعه ما افراد ۶۰ سال و بالاتر بودند.»

یافته ها مبتنی بر حدود ۷۴ هزار متخصص سلامت در آمریکا بود که در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تحت مطالعه قرار گرفتند. بین سال های ۱۹۹۸ و ۲۰۱۰، حدود ۱۰ هزار نفر از این شرکت کنندگان فوت کردند.

نتایج یک مطالعه بزرگ نشان می دهد افراد میانسال و مسن که تغذیه بهتری دارند طول عمر بیشتری هم خواهند داشت. 

آنها بعد از مطالعه این افراد دریافتند کسانی که رژیم غذایی ارزش را بهتر کرده بودند یعنی میوه و سبزیجات و غلات کامل را به رژیم ارزش افزوده بودند، در مقایسه با افرادی که رژیم غذایی ارزش ثابت مانده بود، کمتر در معرض فوت زودهنگام بودند.

در مجموع مشخص شد ۲۰ درصد اصلاح در کیفیت رژیم غذایی با ۸ تا ۱۷ درصد کم کردن ریسک فوت زودهنگام به هر علتی مرتبط بود. همچنین کم کردن مشابه در مورد ریسک فوت ناشی از بیماری قلبی یا سکته هم مشاهده شد.

واژه های کلیدی: آمریکا | مطالعه | رژیم غذایی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs