فرار اروپا روسیه سیستم پوتین آمریکا

فرار: اروپا روسیه سیستم پوتین آمریکا آمریکایی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار حوادث پسر متجاوز به ۶ زن اعدام شد

به گزارش تسنیم، فرهاد پسر جوانی که در سال 94 با یکی از دوستانش به نام سعید، 15 زن را ربوده بود، در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

پسر متجاوز به ۶ زن اعدام شد

پسر متجاوز به ۶ زن اعدام شد

عبارات مهم : اعدام

پسری که ۶ زن را مورد تجاوز قرار داده بود، در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

به گزارش تسنیم، فرهاد پسر جوانی که در سال 94 با یکی از دوستانش به نام سعید، 15 زن را ربوده بود، در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

فرهاد با پراید نقره ای رنگ، 15زن و دختر را در پایتخت کشور عزیزمان ایران ربوده و آنها را به بیابان های حاشیه شهر کشانده بود.

پسر متجاوز به ۶ زن اعدام شد

فرهاد در این پرونده ها، 6 زن و دختر را مورد تجاوز قرار داده که به اتهام 15 فقره آدم ربایی، دزدی مقرون به آزار، ایراد ضرب و جرح عمدی و تجاوز در دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به اعدام محکوم شده است بود.

حکم اعدام فرهاد که در شعبه 28 دیوان عالی کشور تأیید شده است بود چند روز قبل در زندان رجایی شهر کرج با حضور محمد شهریاری؛ سرپرست دادسرای امور جنایی و معاون دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به اجرا درآمد و وی به سزای اعمال ننگینش رسید.

به گزارش تسنیم، فرهاد پسر جوانی که در سال 94 با یکی از دوستانش به نام سعید، 15 زن را ربوده بود، در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد.

واژه های کلیدی: اعدام | ایران | زندان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs